Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ NỘI THẤT

21 tháng 5, 2015
Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất gồm 01 Phòng Tổng hợp, 04 Bộ môn và 01 Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ. Viện có đội ngũ giảng viên, chuyên viên, kỹ sư hướng dẫn thực hành có trình độ cao và kinh nghiệm trong đào tạo, nghiên cứu và thiết kế, sản xuất và thi công các lĩnh vực liên quan đến thiết kế nội ngoại thất, lâm viên, công viên, kiến trúc, cảnh quan đô thị,… Đội ngũ cán bộ của Viện gồm: 41 người, trong đó: 01 Giáo sư, 04 Phó Giáo sư, 13 Tiến sĩ, 18 Thạc sĩ và 10 Kỹ sư/Cử nhân. Ngoài ra, Viện còn liên kết, hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước.

I. BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

1. PGS.TS. Lý Tuấn Trường - Viện trưởng

2. PGS.TS. Đặng Văn Hà - Phó Viện trưởng

II. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ NỘI THẤT

2.1. Phòng Tổng hợp

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

TS. Nguyễn Văn Diễn

Trưởng phòng

nguyenvandienvfu@gmail.com

2

ThS. Trần Thị Ly Ly

Kế toán trưởng

lylytran89@gmail.com

3

ThS. Phan Viết Đại

Chuyên viên

vietdaifuv@gmail.com

4

ThS. Bùi Thị Vân Anh

Kế toán viên

buivananh92@gmail.com

5 CN. Vũ Khánh Quỳnh Chuyên viên vukhanhquynh@gmail.com

 

2.2. Bộ môn Kiến trúc cảnh quan

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS. Đặng Văn Hà

Phó Viện trưởng, CNBM

halndt2010@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Văn Ơn

Giảng viên

onnnguyen2112@gmail.com

3

ThS. Lê Khánh Ly

Giảng viên

lekhanhly231@gmail.com

4

ThS. Lại Thị Thu Hà

Giảng viên

hanhimkt@gmail.com

5

KS. Nguyễn Thu Trang

Giảng viên

trangvfu.dt@gmail.com

6

KS. Nguyễn Thị Hồng Ngân

Giảng viên

 


 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Bộ môn Lâm nghiệp đô thị

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Yến

CNBM

haiyenvfu2009@gmail.com

2

ThS. Chu Mạnh Hùng

Giảng viên

hunglnđt@gmail.com

3

ThS. Ngô Quang Hưng

Giảng viên

ngoquanghug.vfu@gmail.com

4

ThS. Đào Thị Thanh Mai

Giảng viên

daothanhmaivfu@gmail.com

5

KS. Lê Thị Trang

Giảng viên

trang3791@gmail.com

6

KS. Trần Thị Thu Hòa

Giảng viên

hoatran.vfu@gmail.com

 

2.4. Bộ môn Nội thất

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

TS. Nguyễn Thị Hương Giang

CNBM, Giảng viên

minhgiang.tknt@gmail.com

2

PGS.TS. Lý Tuấn Trường

Viện trưởng,

Giảng viên

lytuantruong@gmail.com

3

ThS. Ngô Minh Điệp

Giảng viên

minhdiepfuv@gmail.com

4

KS. Hoàng Minh Đức

Giảng viên

duchoangminh89@gmail.com

5

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên

Ngocanhhd196@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Đức Bình

Giảng viên

nguyenducbinhvfu@gmail.com

7

ThS. Trần Đức Thiện

Giảng viên

thientranduc.udt@gmail.com 

8

ThS. Nguyễn Văn Hiệu

Giảng viên

vanhieuarchitect@gmail.com
9 TS. Nguyễn Thị Vĩnh Khánh

Phó CNBM, Giảng viên

khanhfuv@gmail.com
10 CN. Tô Lan Hương

Giảng viên

tolanhuong1990@gmail.com
11 TS. Phạm Tường Lâm

Giảng viên

phamtuonglamvfu@gmail.com

2.5. Bộ môn Mỹ thuật

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Nguyễn Trọng Thưởng

 Giảng viên

trongthuong7911@gmail.com

2

CN. Nguyễn Gia Hồng Đức

Giảng viên

ducnguyen.art75@gmail.com

3

ThS. Phạm Thị Bích Phượng

Giảng viên

phamphuognghb@gmail.com

4

Đỗ Văn Dũng

P.CNBM, Giảng viên

 
5 CN. Nguyễn Thị Phương Liên

Giảng viên

nguyenphuonglien81@gmail.com

2.6. Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ

TT

Họ và tên

Chức vụ

 

1

TS. Phạm Hoàng Phi

QGĐ, KSHDTH

hoangphivfu@gmail.com

2

TS. Mai Thị Thư

Chuyên viên

maithuvfu@gmail.com

3

Tạ Thị Thu Hà

Giảng viên

lehakem@gmail.com

4

Lê Hoài Thương

Kỹ sư

thuonguf@gmail.com

5

Lê Trung Đức

Kỹ sư

levanlap1996@gmail.com


III. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ HỘI ĐỒNG KH&ĐT 

3.1. Ban chấp hành Chi bộ Viện KTCQ&NT (Chi ủy)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS. Lý Tuấn Trường

Bí thư CB,

Viện trưởng

lytuantruong@gmail.com

2

PGS.TS. Đặng Văn Hà

Phó Bí thư CB, Phó Viện trưởng

halndt2010@gmail.com

3 TS. NGuyễn Văn Diễn Ủy viên nguyenvandienvfu@gmail.com

3.2. Ban chấp hành Công đoàn Viện KTCQ&NT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách

1

TS. Nguyễn Văn Diễn

Chủ tịch CĐ, Trưởng phòng

Phụ trách chung

2

ThS. Nguyễn Trọng Thưởng

Phó CTCĐ,

CNBM

Phụ trách văn thể

3

ThS. Trần Thị Ly Ly

Ủy viên, Kế toán trưởng

Phụ trách tài chính

4

TS. Nguyễn Thị Hương Giang

Ủy viên,

CNBM

Phụ trách nữ công

5

ThS. Phạm Thị Bích Phượng

Ủy viên, Giảng viên

Phụ trách thi đua khen thưởng

3.3. Ban chấp hành Liên chi đoàn Viện KTCQ&NT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

TS. Phạm Tường Lâm

Bí thư LCĐ

phamtuonglamvfu@gmail.com

2

ThS. Bùi Thị Vân Anh

Phó Bí thư LCĐ, KTV

buivananh92@gmail.com

3.4. Ban chấp hành Chi đoàn Cán bộ Viện KTCQ&NT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Bí thư CĐCB,

Giảng viên

ngocanhhd196@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Văn Ơn

Phó Bí thư CĐCB, GV

onnnguyen2112@gmail.com

3

ThS. Tạ Thị Thu Hà

Phó Bí thư CĐCB, GV

lehakem@gmail.com

 

3.5. Hội đồng KH&ĐT Viện KTCQ&NT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS. Lý Tuấn Trường

Chủ tịch HĐ, Viện trưởng

lytuantruong@gmail.com

2

PGS.TS. Đặng Văn Hà

Phó CTHĐ, Phó Viện trưởng

halndt2010@gmail.com

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Yến

Ủy viên, CNBM

haiyenvfu2009@gmail.com

4

TS. Nguyễn Thị Hương Giang

Ủy viên, CNBM

minhgiang.tknt@gmail.com

5

TS. Nguyễn Thị Vĩnh Khánh

Ủy viên, CNBM

khanhfuv@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Trọng Thưởng

Ủy viên, CNBM

trongthuong7911@gmail.com

7

TS. Phạm Hoàng Phi

Ủy viên,

Q Giám đốc

phivuf@gmail.com

8

GS.TS. Trần Văn Chứ

Ủy viên,

Hiệu trưởng

tvchuvfu@gmail.com

9

PGS.TS. Cao Quốc An

Ủy viên, Trưởng phòng Đào tạo

ancq2001@gmail.com

10 TS. Nguyễn Văn Diễn Ủy viên, Trưởng phòng Tổng hợp nguyenvandienvfu@gmail.com

 


Chia sẻ

Web Content Display Web Content Display

Lựa chọn một hoặc một vài Bài viết để hiển thị trong portlet này.