Bộ môn Kiến trúc cảnh quan

19 tháng 5, 2015

Bộ môn: Kiến trúc cảnh quan

Bộ môn Kiến trúc cảnh quan được nhà trường và Viện kiến trúc cảnh quan và nội thất giao nhiệm vụ quản lý và đào tạo chuyên môn ngành Kiến trúc cảnh quan; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan và tổ chức chuyên ngành về kiến trúc cảnh quan và lâm nghiệp đô thị như: 

- Các cơ quan quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý đô thị.

- Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ về kiến trúc cảnh quan ở trong và ngoài nước.

- Các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn quy hoạch, thiết kế, thi công xây dựng cảnh quan; công ty công viên - cây xanh đô thị, các khu danh thắng, di tích, khu du lịch, khu đô thị và các cơ quan quản lý nhà nước về cảnh quan.

1.     Chức năng, nhiệm vụ:

a) Quản lý và giảng dạy lý thuyết, thực hành và thực tập các môn học: Đồ án quy hoạch thiết kế cây xanh vườn - công viên; Đồ án thiết kế cảnh quan cây xanh đường phố; Kết cấu công trình; Kỹ thuật hạ tầng cảnh quan; Kỹ thuật xử lý ảnh bằng PhotoShop; Nghệ thuật vườn - công viên; Nguyên lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình; Nguyên lý quy hoạch cảnh quan; Nguyên lý thiết kế cảnh quan; Nhập môn kiến trúc cảnh quan; Vật liệu cảnh quan; Vẽ kỹ thuật xây dựng cảnh quan; Tiếng anh chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan; Ứng dụng 3ds Max trong kiến trúc cảnh quan; Ứng dụng AutoCAD trong kiến trúc cảnh quan; Ứng dụng thực vật trong phong thủy. Tham gia rà soát, xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy cho các ngành khác có liên quan ở các trình độ và các loại hình đào tạo.

b) Hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề NCKH, khóa luận và luận văn tốt nghiệp thuộc lĩnh vực quy hoạch và thiết kế cảnh quan;

c) Tổ chức triển khai các hoạt động NCKH trong lĩnh vực:

- Nghiên cứu lý luận về kiến trúc cảnh quan; Ứng dụng và phát triển phương pháp luận về quy hoạch và thiết kế cảnh quan;

- Quy hoạch, thiết kế, xây dựng, tôn tạo, duy tu, bảo tồn, nâng cấp và quảy lý các hệ sinh thái, các công trình kiến trúc cảnh quan cho các khu đô thị và nông thôn, khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái và các đối tượng khác có nhu cầu; khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên cảnh quan thiên nhiên và nhân văn;

- Nghiên cứu phương pháp luận, hệ thống hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế, quản lý trong lĩnh vực Quy hoạch và thiết kế cảnh quan trong nước và trên thế giới; tổ chức nghiên cứu biên soạn, ứng dụng về tiêu chuẩn hóa, điển hình hóa trong lĩnh vực xây dựng cảnh quan;

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong công tác quy hoạch, thiết kế và xây dựng công trình cảnh quan;

- Nghiên cứu thiết kế điển hình mô hình cảnh quan; Thiết kế kiến trúc, công trình cảnh quan;

d) Tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật, hội thảo, hội nghị khoa học trong lĩnh vực chuyên môn được giao;

đ) Tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

e) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn được giao.

2.     Thành tích đã đạt được:

3.     Nhân sự của Bộ môn:

TS. KTS. Phạm Anh Tuấn – Phó viện trưởng Viện KTCQ&NT, Chủ nhiệm bộ môn

Ths. Nguyễn Văn Ơn

Ths. Lê Khánh Ly

KS. Nguyễn Thu Trang

KS. Lại Thị Thu Hà

KS. Nguyễn Lan Anh

 

 

Cán bộ viên chức hiện đang công tác tại bộ môn

1

Họ và tên: TS. KTS. Phạm Anh Tuấn                          

Chức vụ: Phó viện trưởng – Chủ nhiệm bộ môn

Năm sinh: 1978

Email: archtuan@gmail.com

            tuanpa@vfu.edu.vn

Điện thoại: 0983.456.898

Lý lịch khoa học: PHAM ANH TUAN - CV 2015.doc

 

2

Họ và tên: Ths. Nguyễn Văn Ơn

Chức vụ:

Năm sinh: 1983

Email: onnguyen2112@gmail.com

Điện thoại: 0982.306.850

Lý lịch khoa học: LÝ-LỊCH-KHOA-HỌC-on.docx

 

3

Họ và tên: Ths. Lê Khánh Ly

Chức vụ:

Năm sinh: 1985

Email: lekhanhly231@gmail.com

Điện thoại: 01644.081.888

Lý lịch khoa học: LÝ LỊCH KHOA HỌC Lê khánh Ly.docx

4

Họ và tên: KS. Nguyễn Thu Trang

Chức vụ:

Năm sinh: 1987

Điện thoại: 01676.366.646

Lý lịch khoa học: LÝ LỊCH KHOA HỌC TRANG.doc

5

Họ và tên: KS. Lại Thị Thu Hà

Chức vụ:

Năm sinh: 1990

Email: hanhimkt@gmail.com

Điện thoại: 0168.729.6969

Lý lịch khoa học: LÝ LỊCH KHOA HỌC HA.doc

 

6

Họ và tên: KS. Nguyễn Thị Hồng Ngân

Chức vụ:

Năm sinh: 1993

Email: 

Điện thoại:

Lý lịch khoa học: 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật