Bộ môn Lâm nghiệp đô thị

19 tháng 5, 2015

Bộ môn Lâm nghiệp Đô thị

Ảnh đại diện

 1.     Chức năng, nhiệm vụ:

Bộ môn Lâm nghiệp đô thị được thành lập theo Quyết định số 149/ĐHLN-TCHC/QĐ ngày 27 tháng 9 năm 2002 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Trải qua hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển Bộ môn Lâm nghiệp đô thị đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo và đội ngũ cán bộ giảng dạy. Tính đến đầu năm 2015 Bộ môn Lâm nghiệp đô thị đã đào tạo tốt nghiệp được gần 500 kỹ sư ngành Lâm nghiệp đô thị; với 03 cán bộ giảng viên ban đầu (1 TS, 1 ThS, 1 KS), số lượng giảng viên của bộ môn đã tăng lên 15 người trong đó có 3 TS, 1 NCS, 5 ThS, 5 KS và 1 HS (Họa sĩ) nhằm đáp ứng đòi hỏi, nhu cầu đào tạo ngày càng cao của xã hội về ngành nghề Kiến trúc cảnh quan và Lâm nghiệp đô thị.

Theo chiến lược phát triển Nhà trường, Bộ môn Lâm nghiệp đô thị được tái cơ cấu lại theo Quyết định số …../QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 01 tháng 3 năm 2015.  Hiện nay, Bộ môn Lâm nghiệp đô thị gồm có 07 cán bộ giảng viên (2 TS, 1 NCS, 2 ThS,2 KS), là đơn vị chuyên môn thuộc Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất – Trường Đại học Lâm nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo Thạc sỹ, Kỹ sư ngành Lâm nghiệp đô thị.

- Quản lý và giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập các môn học: Lâm nghiệp đô thị đại cương; Cây cảnh non bộ; Cây xanh trong thiết kế nội thất; Kỹ thuật cắt tỉa và tạo hình cây cảnh quan; Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị; Kỹ thuật trồng hoa Lan; Kỹ thuật cây xanh trong kiến trúc cảnh quan; Kỹ thuật trồng cây nội thất; Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị; Kỹ thuật trồng và duy trì thảm cỏ; Vườn ươm cây đô thị; Ứng dụng cây xanh nội thất; Ứng dụng thực vật trong phong thủy; Thiết kế cây xanh; Sinh thái cảnh quan; Tài nguyên du lịch sinh thái; Quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái; Quy hoạch không gian xanh đô thị.

- Tham gia rà soát, xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy cho các ngành khác có liên quan ở các trình độ và các loại hình đào tạo.

- Hướng dẫn sinh viên, học viên sau đại học làm chuyên đề NCKH, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp;

- Triển khai các hoạt động NCKH về các lĩnh vực:

+ Nghiên cứu kỹ thuật chọn, nhân giống, trồng và chăm sóc thực vật đô thị;

+ Nghiên cứu ứng dụng thực vật  tạo cảnh trong các công trình kiến trúc cảnh quan và nội  thất;

+ Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong công tác trồng và duy trì cây đô thị; các giải pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các công trình cây xanh, lâm viên;

+ Nghiên cứu đa dạng thực vật đô thị; xây dựng rừng cảnh quan, môi trường đô thị; bảo tồn và phát triển tài nguyên thực vật đô thị; bảo tồn, phục tráng cây cổ, cây di tích;

+ Nghiên cứu phương pháp luận, hệ thống hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế, quản lý trong lĩnh vực cây xanh đô thị trong nước và trên thế giới; tổ chức nghiên cứu biên soạn, ứng dụng về tiêu chuẩn hóa, điển hình hóa trong lĩnh vực cây xanh đô thị.

+ Nghiên cứu tài nguyên, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái tại các Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn Quốc gia và các vùng miền, khu vực có tiềm năng.

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật, hội thảo, hội nghị khoa học trong lĩnh vực chuyên môn được giao;

- Tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn được giao.

2.     Thành tích đã đạt được:

- Tập thể Lao động xuất sắc theo Quyết định số 969/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp)

3.     Nhân sự của Bộ môn:

 

Cán bộ viên chức hiện đang công tác tại bộ môn

 

1

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn

Năm sinh: 1980

Ngạch công chức: 15.111

Địa chỉ: Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh

Email: haiyenvfu2009@gmail.com

Điện thoại: 0168 7067682

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị, Ứng dụng cây xanh trong nội thất; Cây xanh trong thiết kế nội thất; Kỹ thuật trồng cây công viên và đường phố, Kỹ thuật trồng và duy trì thảm cỏ; Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị; Vườn ươm cây đô thị

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học: CV - Nguyen Thi Yen.doc

 

 

2

Họ và tên: Đặng Văn Hà

Chức vụ: Viện phó Viện kiến trúc cảnh quan và nội thất

Năm sinh: 1970

Ngạch công chức: 15.111

Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

Email: halndt2010@gmail.com

Điện thoại: 0972 481159

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật cắt tỉa và tạo hình cây cảnh quan, Lâm nghiệp đô thị đại cương; Quy hoạch không gian xanh đô thị; Quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái; Sinh thái cảnh quan; Tài nguyên du lịch sinh thái

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học:

 

 

3

Họ và tên: Đào Thị Thanh Mai

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1981

Ngạch công chức: 15.111

Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

Email: daothanhmaivfu@gmail.com

Điện thoại: 0983 503 260

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị; Cây cảnh non bộ; Kỹ thuật trồng hoa lan

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học:CV - Dao Thi Thanh Mai.docx

 

 

4

Họ và tên: Chu Mạnh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1984

Ngạch công chức: 15.111

Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

Email: hunglndt@gmail.com

Điện thoại: 0979 014 168

Môn học giảng dạy: Thiết kế cây xanh; Sinh thái cảnh quan; Tài nguyên du lịch sinh thái

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học: CV - Chu Manh Hung.doc

 

 

5

Họ và tên: Trần Thị Thu Hoà

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1990

Ngạch công chức: 15.111

Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

Email: hoatran.vfu@gmail.com

Điện thoại: 0989 635 528

Môn học giảng dạy: Thiết kế cây xanh; Lâm nghiệp đô thị đại cương; Kỹ thuật trồng và duy trì thảm cỏ

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học: cv - Tran Thi Thu Hoa.doc

 

6

Họ và tên: Lê Thị Trang

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1991

Ngạch công chức: 15.111

Địa chỉ: Thuỵ Hương – Chương Mỹ - Hà Nội

Email: trang3791@gmail.com

Điện thoại: 0968 335 869

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật cắt tỉa và tạo hình cây cảnh quan; Lâm nghiệp đô thị đại cương; Ứng dụng cây xanh trong nội thất; Cây xanh trong thiết kế nội thất

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học: CV - Le Thi Trang.doc

 

 

7

Họ và tên: Ngô Quang Hưng

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1980

Ngạch công chức: 15.111

Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

Email:

Môn học giảng dạy: Sinh thái cảnh quan

Hiện đang là Nghiên cứu sinh tại CHLB Đức

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật