Bộ môn Lâm nghiệp đô thị

19 tháng 5, 2015
Bộ môn Lâm nghiệp đô thị được thành lập theo Quyết định số 149/ĐHLN-TCHC/QĐ ngày 27 tháng 9 năm 2002 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Trải qua hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển Bộ môn...

BỘ MÔN LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ

 1.     Chức năng, nhiệm vụ:                                                                                                                                                                                      

- Bộ môn Lâm nghiệp đô thị được thành lập theo Quyết định số 149/ĐHLN-TCHC/QĐ ngày 27 tháng 9 năm 2002 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Trải qua hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển Bộ môn Lâm nghiệp đô thị đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển chương trình đào tạo và đội ngũ cán bộ giảng dạy. Từ Bộ môn Lâm nghiệp đô thị ban đầu được Nhà trường giao nhiệm vụ chính là quản lý chuyên môn, xây dựng chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp đô thị và thiết kế cảnh quan, đến năm 2015 Bộ môn đã tách thành 2 Bộ môn mới là Lâm nghiệp đô thị và Kiến trúc cảnh quan. Tính đến năm 2017 Bộ môn Lâm nghiệp đô thị đã đào tạo tốt nghiệp được gần 600 kỹ sư ngành Lâm nghiệp đô thị. Đội ngũ giảng viên cơ hữu đang làm việc tại Bộ bôn có 07 người, trong đó giảng viên có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp: 02 người; Giảng viên có trình độ thạc sỹ: 03 người; Kỹ sư: 02 người. Toàn bộ Giáo viên có học vị Tiến sỹ đều được đào tạo tại các cơ sở đào tạo uy tín ở nước ngoài về Kiến trúc cảnh quan và lâm nghiệp đô thị (hiện nay, bộ môn có 02 giảng viên đang theo học nghiên cứu sinh tại Đức, Nga và sắp chuẩn bị tốt nghiệp). Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo ngành Lâm nghiệp đô thị, trong quá trình đào tạo, Nhà trường còn mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Lâm nghiệp đô thị, Quy hoạch thiết kế đô thị, Kiến trúc cảnh quan ở trong và ngoài nước tham gia trao đổi học thuật, báo cáo khoa học các vấn đề nghiên mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp đô thị ở trong nước và trên thế giới, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên và giảng viên tiếp cận những thành tựu và tri thức khoa học mới.    - Theo chiến lược phát triển Nhà trường, Bộ môn Lâm nghiệp đô thị được tái cơ cấu lại theo Quyết định số …../QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 01 tháng 3 năm 2015, Bộ môn Lâm nghiệp đô thị được biên chế là đơn vị chuyên môn thuộc Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất – Trường Đại học Lâm nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo Tiến sĩ, Thạc sỹ, Kỹ sư ngành Lâm nghiệp đô thị.                                                                                                                                                                                      

Quản lý và giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập các môn học: Lâm nghiệp đô thị đại cương; Cây cảnh non bộ; Cây xanh trong thiết kế nội thất; Kỹ thuật cắt tỉa và tạo hình cây cảnh quan; Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị; Kỹ thuật trồng hoa Lan; Kỹ thuật cây xanh trong kiến trúc cảnh quan; Kỹ thuật trồng cây nội thất; Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị; Kỹ thuật trồng và duy trì thảm cỏ; Vườn ươm cây đô thị; Ứng dụng cây xanh nội thất; Ứng dụng thực vật trong phong thủy; Thiết kế cây xanh; Sinh thái cảnh quan; Tài nguyên du lịch sinh thái; Quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái; Quy hoạch không gian xanh đô thị.                                                                                                                                                             

 - Tham gia rà soát, xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy cho các ngành khác có liên quan ở các trình độ và các loại hình đào tạo          

- Hướng dẫn sinh viên, học viên sau đại học làm chuyên đề NCKH, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp;                                                          

- Triển khai các hoạt động NCKH về các lĩnh vực:                                                                                                                                                      

- Nghiên cứu kỹ thuật chọn, nhân giống, trồng và chăm sóc thực vật đô thị;                                                                                                  

+ Nghiên cứu ứng dụng thực vật  tạo cảnh trong các công trình kiến trúc cảnh quan và nội  thất;                                                                            

+ Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong công tác trồng và duy trì cây đô thị; các giải pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các công trình cây xanh, lâm viên;                                                                                                                                                                                      

+ Nghiên cứu đa dạng thực vật đô thị; xây dựng rừng cảnh quan, môi trường đô thị; bảo tồn và phát triển tài nguyên thực vật đô thị; bảo tồn, phục tráng cây cổ, cây di tích;                                                                                                                                                                                      

+ Nghiên cứu phương pháp luận, hệ thống hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế, quản lý trong lĩnh vực cây xanh đô thị trong nước và trên thế giới; tổ chức nghiên cứu biên soạn, ứng dụng về tiêu chuẩn hóa, điển hình hóa trong lĩnh vực cây xanh đô thị.                                                              

+ Nghiên cứu tài nguyên, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái tại các Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn Quốc gia và các vùng miền, khu vực có tiềm năng.                                                                                                                                                                                                                            

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật, hội thảo, hội nghị khoa học trong lĩnh vực chuyên môn được giao.                                                    

- Tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;                                                                                              

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn được giao.

2.     Thành tích đã đạt được: Tập thể Lao động xuất sắc trong các năm: 2013, 2014, 2015, 2016

3.     Nhân sự của Bộ môn:

 

Cán bộ viên chức hiện đang công tác tại bộ môn

 

1

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn

Năm sinh: 1980

Ngạch công chức: 15.111

Địa chỉ: Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh

Email: 

Điện thoại: 

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị, Ứng dụng cây xanh trong nội thất; Cây xanh trong thiết kế nội thất; Kỹ thuật trồng cây công viên và đường phố, Kỹ thuật trồng và duy trì thảm cỏ; Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị; Vườn ươm cây đô thị

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học: CV - Nguyen Thi Yen.doc

 

 

 

Họ và tên: Đặng Văn Hà     

Năm sinh: 1971

Quê quán: Trực Cường, Trực Ninh, Nam Định

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện kiến trúc cảnh quan và Nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp

Chứng danh nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp (Hạng I), Mã số: V07.01.01

Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

Email: halndt2010@gmail.com

Điện thoại: 0972 481159

Môn học giảng dạy: Quy hoạch không gian xanh đô thị; Quy hoạch thiết kế vườn công viên; Quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái; Sinh thái cảnh quan

Tham gia đào tạo: Đại học, Sau đại học (Lĩnh vực Lâm nghiệp đô thị, Kiến trúc cảnh quan)

Một số công trình khoa học đã công bố  trong những năm gần đây:

(1) Biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo đại học:

TT

Tên tài liệu

Loại tài liệu

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Thiết kế cảnh quan cây xanh

Giáo trình

Đặng Văn Hà (Chủ biên), Chu Mạnh Hùng

NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2016

2

Ứng dụng AutoCAD trong thiết kế cảnh quan

Giáo trình

Đặng Văn Hà (Chủ biên), Trần Thị Thu Hòa

NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2016

3

Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị

Bài giảng

Nguyễn Thị Yến (Chủ biên), Đặng Văn Hà, Phạm Hoàng Phi

Tài liệu lưu hành nội bộ - Trường ĐH Lâm nghiệp

(2) Bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học, Kỷ yếu hội thảo quốc gia

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học

Số

Trang

Năm

công bố

1

Thiết kế cảnh quan Khu lâm viên Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

Đặng Văn Hà

Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn

Tháng 11

76-83

2011

2

Quy hoạch không gian phát triển du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hoa

Đặng Văn Hà

Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn

Tháng 11

88-96

2014

3

Thiết kế khu vườn trồng thử nghiệm tập đoàn cây bản địa đặc trưng của các vùng miền trong cả nước tại rừng Quốc gia Đền Hùng

Đặng Văn Hà, Hoàng Văn Sâm

Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp

4

23-33

2014

4

Hiện trạng cây xanh thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp khắc phục cây đổ, gãy sau mưa bão hàng năm

Đặng Văn Hà, Nguyễn Thị Yến

Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn

21

118-125

2015

5

Đặc điểm phân bố và hình thái loài Đỗ quyên hoa trắng hồng (Rhododendron cavaleriei H.Lév.)

Đặng Văn Hà

Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp

4

32-41

2015

6

Điều tra thu thập, nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng địa lan Kiếm (Cymbidium sp) có giá trị kinh tế cao phục vụ công tác bảo tồn và phát triển

Tạ Văn Thảo, Nguyễn Thị Yến, Đặng Văn Hà

Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn

Tháng 12

172-180

2015

7

Một số kết quả về gieo ươm, trồng và chăm sóc loài cây Triệu chuông (Calibrachoa parviflora Juss.)

Nguyễn Thị Yến, Đặng Văn Hà

Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp

Tháng10

14-21

2015

8

Thiết kế cảnh quan cây xanh Khu di tích "Bộ Canh nông" tại huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang

Trần Văn Chứ, Đặng Văn Hà, Nguyễn Phúc yên

Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn

5

119-127

2016

9

Thực trạng và giải pháp phát triển cây bóng mát đường phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đặng Văn Hà

Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp

1

3-13

2016

10

Hiện trạng và giải pháp bảo tồn cây Muỗm cổ thụ Mangifera foetida Lour tại Đền Trần - Nam Định

 

Đặng Văn Hà,Trần Thị Lợi

Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn

7

129-137

2016

11

Thực trạng bảo tồn một số loài thực vật rừng quý hiếm tại xã Thài Phìn Tủng, Huện Đồng Văn, Hà Giang

Vũ Quang Nam, Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Thị Thắm, Đặng Văn Hà

Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn

10

154-161

2016

12

Nhân giống cây hoa Cẩm tú cầu bằng phương pháp giâm hom(Hydrangea macrophylla Thunb.)

Đặng Văn Hà

Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp

2

3-11

2016

13

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của các loài Đỗ Quyên tại Vườn Quốc gia Tam Đảo

Đặng Văn Hà

Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn

11

123-131

2016

14

Hiện trạng và định hướng phát triển cây xanh đường phố thành phố Đông Hà - Quảng Trị

Đặng Văn Hà, Nguyễn Thị Yến

Tạp chí Rừng và Môi trường

75+76

74-79

2016

15

Hiện trạng và giải pháp khai thác tài nguyên du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

Đặng Văn Hà

Tạp chí Rừng và Môi trường

77

62-67

2016

16

Some notes on the genus Manglietia  Blume from Vietnam

Vu Quang Nam, Dang Van Ha

Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam - Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 2 , Đà Nẵng, 20/05/2016, chỉ số xuất bản kỷ yếu ISBN: 978-604-62-5440-9

Tháng 4

537-543

2016

17

Một số kết quả nghiên cứu về thảm thực vật rừng tại vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Vũ Quang Nam, Đặng Văn Hà, Vũ Văn Thịnh

Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam - Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 2 , Đà Nẵng, 20/05/2016, chỉ số xuất bản kỷ yếu ISBN: 978-604-62-5440-9

Tháng 4

544-550

2016

18

Thực trạng và giải pháp bảo tồn cảnh quan rừng Khu di tích K9, Ba Vì, Hà Nội

Đặng Văn Hà, Nguyễn Mạnh Tuyến, Đoàn Thị Anh Tú, Đỗ Thị Thu Lai, Nguyễn Thị Yến

Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn

24

39-47

2016

19

Kết quả nghiên cứu về nhân giống, trồng và chăm sóc loài cây Ngọc thảo xoắn kép (Impation walleriana Hook)

Nguyễn Thị Yến, Đặng Văn Hà

Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn

Tháng 12

138-144

2016

20

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công tác thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Thị Yến, Đặng Văn Hà, Nguyễn Giang Trường,Phạm Thị Kim Thoa, Võ Diệp Ngọc Khôi,

                                      

Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn

Tháng 12

174-181

2016

21

Thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển cây xanh đường phố quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Hoàn, Đặng Văn Hà, Nguyễn Thị Yến

Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp

1

17-25

2017

22

Những tồn tại trong phát triển cây xanh đô thị hiện nay và định hướng phát triển bền vững cây xanh đô thị thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

PGS.TS. Đặng Văn Hà

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia - Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển kinh tế xã - và an ninh quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc.

Tháng 3

137-145

2017

23

Quy hoạch phát triển cây xanh đô thị ở nước ta hiện nay và định hướng

PGS.TS. Đặng Văn Hà

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Cây xanh đô thị với sự phát triển đô thị xanh - bền vững.

Tháng 3

12-15

2017

PGS. TS. Đặng Văn Hà- Bộ môn Lâm nghiệp đô thị trả lời phỏng vấn trên các kênh truyền hình và Báo chí về cây xanh đô thị

1. Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình kỹ thuật số VTC 14

http://vtc14.vn/xa-hoi/cay-xanh-ha-noi--cu-mua-la-do-t64256.html

2. Trar lời phỏng vấn Ban thời sự Đài truyền hình Hà Nội 1 Hanoi TV

http://hanoitv.vn/Media/154/Video/Ban-tin-thoi-su/c17/Chuong-trinh-Thoi-su-18h30-ngay-2972016/22475.htv

3. Trả lời phỏng vấn trên các trang thông tin báo chí

http://dantri.com.vn/xa-hoi/hang-tram-cay-xanh-do-o-ha-noi-do-cham-soc-chua-dung-ky-thuat-20160801075317606.htm

http://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/hau-bao-nha-khoa-hoc-soi-chuyen-cay-do/20160804105743602p1c160.htm

http://www.baogiaothong.vn/ha-noi-nen-di-doi-bot-cay-hoa-sua-d129068.html

http://dangcongsan.vn/xa-hoi/quy-hoach-cay-xanh-ha-noi-can-phai-tinh-toan-mot-cach-nghiem-tuc-va-khoa-hoc-296195.html

http://www.nhandan.com.vn/bandoc/item/23735402-hang-tram-cay-xanh-tren-duong-pho-ha-noi-co-nguy-co-do-guc.html

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tien-si-dang-van-ha-trong-cay-khong-phai-nhu-cam-coc-3161108.html

http://vtc.vn/xa-hoi/dep-cuop-via-he-chat-ha-hang-loat-cay-xanh-co-dau-hieu-vi-pham-phap-luat-d311249.html

http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/34ha-noi-nen-di-doi-bot-cay-hoa-sua34-c46a751214.html

http://m.tuoitrethudo.vn/tu-1-8-toan-bo-cay-mo-tren-duong-nguyen-chi-thanh-ha-noi-se-duoc-thay-the-bang-cay-lat-hoa-n19005.html

http://laodong.com.vn/du-lich-kham-pha/nha-khoa-hoc-noi-gi-truoc-ban-an-so-do-cam-la-sinh-vat-ngoai-lai-xam-hai-387641.bld

 

3

Họ và tên: Đào Thị Thanh Mai

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1981

Ngạch công chức: 15.111

Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

Email:

Điện thoại: 

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị; Cây cảnh non bộ; Kỹ thuật trồng hoa lan

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học:CV - Dao Thi Thanh Mai.docx

 

 

4

Họ và tên: Chu Mạnh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1984

Ngạch công chức: 15.111

Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

Email: 

Điện thoại:

Môn học giảng dạy: Thiết kế cây xanh; Sinh thái cảnh quan; Tài nguyên du lịch sinh thái

Công trình đã công bố:

Đang học NCS tại Liên Ban Nga

Lý lịch khoa học: CV - Chu Manh Hung.doc

 

 

5

Họ và tên: Trần Thị Thu Hoà

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1990

Ngạch công chức: 15.111

Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

Email: 

Điện thoại: 

Môn học giảng dạy: Thiết kế cây xanh; Lâm nghiệp đô thị đại cương; Kỹ thuật trồng và duy trì thảm cỏ

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học: cv - Tran Thi Thu Hoa.doc

 

6

Họ và tên: Lê Thị Trang

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1991

Ngạch công chức: 15.111

Địa chỉ: Thuỵ Hương – Chương Mỹ - Hà Nội

Email: 

Điện thoại:

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật cắt tỉa và tạo hình cây cảnh quan; Lâm nghiệp đô thị đại cương; Ứng dụng cây xanh trong nội thất; Cây xanh trong thiết kế nội thất

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học: CV - Le Thi Trang.doc

 

 

7

Họ và tên: Ngô Quang Hưng

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1980

Ngạch công chức: 15.111

Địa chỉ: Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

Email:

Môn học giảng dạy: Sinh thái cảnh quan

Hiện đang là Nghiên cứu sinh tại CHLB Đức

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật