Bộ môn Mỹ thuật

8 tháng 1, 2019

1. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Quản lý và giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập các môn học (17 môn): Mỹ thuật cơ sở; Vẽ mỹ thuật 1; Vẽ mỹ thuật 2; Nguyên lý sáng tạo nghệ thuật; Mỹ học; Cơ sở văn hóa Việt Nam; Lịch sử mỹ thuật; Cơ sở tạo hình phẳng; Cơ sở tạo hình khối; Hình họa 1; Hình họa 2; Cơ sở mỹ thuật công nghiệp; Màu sắc; Cơ sở thiết kế thị giác, Luật xa gần; Nghiên cứu hình họa và vẽ phối cảnh, Hình học họa hình cho các ngành Kiến trúc cảnh quan; Lâm nghiệp đô thị; Thiết kế nội thất; Thiết kế công nghiệp. Tham gia rà soát, xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy cho các ngành khác có liên quan ở các trình độ và các loại hình đào tạo.

b) Hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề NCKH, khóa luận, luận văn, đồ án, luận án tốt nghiệp.

c) Tổ chức triển khai các hoạt động NCKH trong lĩnh vực:

- Nghiên cứu cơ bản về cơ sở mỹ thuật, cơ sở văn hóa, xã hội, cơ sở khoa học, lịch sử và lý luận thiết kế... liên quan đến lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan và Thiết kế;

- Nghiên cứu ứng dụng nguyên lý mỹ thuật trong quy hoạch, thiết kế kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất và thiết kế công nghiệp;

- Thiết kế sáng tạo, chế tác các yếu tố trang trí nội ngoại thất;

- Điều tra xã hội học về tập quán, văn hóa, lịch sử mỹ thuật; Nghiên cứu trường phái nghệ thuật, đánh giá xu hướng phát triển phong cách nghệ thuật tạo hình trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

d) Tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật, hội thảo, hội nghị khoa học trong lĩnh vực chuyên môn được giao.

đ) Tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

e) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn được giao.

2. Nhân sự của Bộ môn:

1

Họ và tên: Ths.Hs. Đỗ Văn Dũng

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Bộ môn, Giảng viên

Năm sinh: 1972

Ngạch công chức: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Hội họa

Địa chỉ:

Email:sinhdung84@gmail.com

Điện thoại: 0903508268

Môn học giảng dạy: Mĩ thuật 1, Hình họa 2, Mỹ học…

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học: link

 

2

Họ và tên:Ths.Hs. Nguyễn Trọng Thưởng

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1979

Ngạch công chức: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Hội họa

Địa chỉ:

Email:trongthuong7911@gmail.com

Điện thoại: 0988311488

Môn học giảng dạy: Mĩ thuật 1, Mĩ thuật 2, Mĩ thuật cơ sở…

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học: Lylichkhoahocthuong.doc

 

3

Họ và tên: CN. Hs. Nguyễn Gia Hồng Đức

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1975

Ngạch công chức: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Hội họa

Địa chỉ:

Email:ducnguyen.art75@gmail.com

Điện thoại: 0917629963

Môn học giảng dạy: Hình họa 1, Hình họa 2, Cơ sở văn hóa Việt Nam…

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học: link

 

4

Họ và tên: Ths. Phạm Thị Bích Phượng

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1982

Ngạch công chức: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thiết kế Mĩ thuật công nghiệp

Địa chỉ:

Email: bichphuongvfu@gmail.com

Điện thoại: 0949875799

Môn học giảng dạy: Cơ sở tạo hình phẳng, Cơ sở tạo hình khối, Lịch sử mĩ thuật…

Công trình đã công bố:

Lý lịch khoa học: lylichkhoahocphuong.doc

5

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Liên

Chức vụ:

Năm sinh: 1981

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: TP Hà Nội, Hà Nội

Email:nguyenphuonglien81@gmail.com

Điện thoại: 0948490381

Môn học giảng dạy: Cơ sở tạo hình phẳng, Cơ sở tạo hình khối; Đồ hoạ chuyên ngành thiết kế công nghiệp; Thiết kế quảng cáo và bao bì; Thiết kế Website; Thiết kế Logo

Lý lịch khoa học: Liên - Ly lich khoa hoc 2015.do

 


Chia sẻ