Trung tâm Tư vấn và chuyển giao Công nghệ

8 tháng 1, 2019

1. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Hỗ trợ các hoạt động đào tạo (thực hành, thực tập, kiến tập, rèn nghề);

b) Chủ động khai thác và phối hợp với các bộ môn chuyên môn triển khai các lớp tập huấn về Đồ họa, Đồ họa vi tính, Quy hoạch và thiết kế cảnh quan, Thiết kế cây xanh, Thiết kế nội thất, Thiết kế chế tạo sản phẩm nội thất, Thiết kế sản phẩm dân dụng và công nghiệp, Thiết kế Website, logo, bao bì, quảng cáo...;

c) Phối hợp với các bộ môn chuyên môn triển khai các hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ;

d) Thực hiện và phối hợp thực hiện tư vấn, khảo sát, điều tra, đánh giá, quy hoạch, thiết kế, lập dự toán, thi công, duy tu bảo dưỡng, bảo tồn, phục chế, sản xuất thử nghiệm các công trình thuộc lĩnh vực kiến trúc cảnh quan và nội thất, cây xanh, lâm nghiệp, du lịch sinh thái, chuyển giao các kết quả nghiên cứu và thi công công trình cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

đ) Thiết kế tạo dáng sản phẩm gia dụng và công nghiệp; Thiết kế Website; Thiết kế bao bì, logo, quảng cáo; Thiết kế và chế tác mẫu, mô hình sản phẩm gia dụng, sản phẩm công nghiệp và mô hình không gian nội ngoại thất;

e) Giám sát, đánh giá và kiểm định chất lượng công trình kiến trúc cảnh quan, kiến trúc nội thất, sản phẩm nội thất, sản phẩm dân dụng và công nghiệp; Tham gia nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật về kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp và lâm nghiệp đô thị theo quy định của pháp luật.

g) Sản xuất, dịch vụ cung ứng giống cây trồng cảnh quan, vật liệu nội ngoại thất;

h) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực được giao nhiệm vụ. 

2.     Thành tích tiêu biểu đã đạt được:

3.     Nhân sự của Trung tâm:

TT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

 

1

TS. Phạm Hoàng Phi

Phó Giám đốc, KSHDTH

hoangphivfu@gmail.com

2

TS. Mai Thị Thư

Chuyên viên

maithuvfu@gmail.com

3

ThS. Tạ Thị Thu Hà

Giảng viên

lehakem@gmail.com

4

KS. Lê Hoài Thương

Kỹ sư

thuonguf@gmail.com

5

KS. Lê Trung Đức

Kỹ sư

levanlap1996@gmail.com


Chia sẻ