Trung tâm Tư vấn và chuyển giao Công nghệ

21 tháng 5, 2015

 

      1. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Hỗ trợ các hoạt động đào tạo (thực hành, thực tập, kiến tập, rèn nghề);

b) Chủ động khai thác và phối hợp với các bộ môn chuyên môn triển khai các lớp tập huấn về Đồ họa, Đồ họa vi tính, Quy hoạch và thiết kế cảnh quan, Thiết kế cây xanh, Thiết kế nội thất, Thiết kế chế tạo sản phẩm nội thất, Thiết kế sản phẩm dân dụng và công nghiệp, Thiết kế Website, logo, bao bì, quảng cáo...;

c) Phối hợp với các bộ môn chuyên môn triển khai các hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ;

d) Thực hiện và phối hợp thực hiện tư vấn, khảo sát, điều tra, đánh giá, quy hoạch, thiết kế, lập dự toán, thi công, duy tu bảo dưỡng, bảo tồn, phục chế, sản xuất thử nghiệm các công trình thuộc lĩnh vực kiến trúc cảnh quan và nội thất, cây xanh, lâm nghiệp, du lịch sinh thái, chuyển giao các kết quả nghiên cứu và thi công công trình cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

đ) Thiết kế tạo dáng sản phẩm gia dụng và công nghiệp; Thiết kế Website; Thiết kế bao bì, logo, quảng cáo; Thiết kế và chế tác mẫu, mô hình sản phẩm gia dụng, sản phẩm công nghiệp và mô hình không gian nội ngoại thất;

e) Giám sát, đánh giá và kiểm định chất lượng công trình kiến trúc cảnh quan, kiến trúc nội thất, sản phẩm nội thất, sản phẩm dân dụng và công nghiệp; Tham gia nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật về kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp và lâm nghiệp đô thị theo quy định của pháp luật.

g) Sản xuất, dịch vụ cung ứng giống cây trồng cảnh quan, vật liệu nội ngoại thất;

h) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực được giao nhiệm vụ. 

2.     Thành tích tiêu biểu đã đạt được:

3.     Nhân sự của Trung tâm:

 

Cán bộ viên chức hiện đang công tác tại bộ môn

 

1

Họ và tên: TS. Phạm Hoàng Phi

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Ngày, tháng, năm sinh: 1983

Số điện thoại: 0969205248

Địa chỉ Email: phivuf@gmail.com

Lý lịch khoa học: CV Khoa hoc Phi.doc

 

2

Họ và tên: Lý Tuấn Trường

Chức vụ: Viện trưởng

Năm sinh: 01/1/1974

Ngạch công chức: Giảng viên

Email: lytuantruong@gmail.com

Điện thoại: 0912635383

Lý lịch khoa học: link

 

3

Họ và tên: Đặng Văn Hà

Chức vụ: Viện phó Viện kiến trúc cảnh quan và nội thất

Năm sinh: 1970

Ngạch công chức: 15.111

Email: halndt2010@gmail.com

Điện thoại: 0972 481159

Lý lịch khoa học:

 

4

Họ và tên: TS. KTS. Phạm Anh Tuấn                          

Chức vụ: Phó viện trưởng – Chủ nhiệm bộ môn

Năm sinh: 1978

Email: archtuan@ahoo.com                             

Điện thoại: 0983.456.898

Lý lịch khoa học: PHAM ANH TUAN - CV 2015.doc

 

5

Họ và tên: Ngô Minh Điệp

Chức vụ: Bí thư chi đoàn cán bộ, Phó bí thư liên chi

Năm sinh: 13/6/1984

Ngạch công chức: Giảng viên

Email: minhdiepfuv@gmail.com

Điện thoại: 0949300866

Lý lịch khoa học: CV_Ngo Minh Diep.doc

 

6

Họ và tên: Ths. Nguyễn Văn Ơn

Chức vụ:

Năm sinh: 1983

Email: onnguyen2112@gmail.com

Điện thoại: 0982.306.850

Lý lịch khoa học: LÝ-LỊCH-KHOA-HỌC-on.docx

 

7

Họ và tên: Ths. Lê Khánh Ly

Chức vụ:

Năm sinh: 1985

Email: lekhanhly231@gmail.com

Điện thoại: 01644.081.888

Lý lịch khoa học: LÝ LỊCH KHOA HỌC Lê khánh Ly.docx

 

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật