CÔN ĐẢO - HÒN ĐẢO TỰ DO

12 tháng 6, 2017
Ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2020

Bộ xây dựng phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Côn Đảo và tổ chức cuộc thi "Ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2020" Cuộc thi đã thu hút nhiều nhà tư vấn quốc tế tham gia. Định hướng cho quy hoạch chung Côn Đảo, thủ tướng nêu rõ: mục tiêu là phát triển Côn Đảo thành một trung tâm kinh tế du lịch tầm cỡ quốc tế … Biến địa ngục trần gian thành thiên đường ở hạ giới. Diện tích Côn Đảo khoảng 7km2, nhưng đa số là rừng núi, phần đất thực sự có thể dùng cho mục đích phát triển du lịch chỉ tập trung tại vài điểm, với tổng diện tích khoảng 1.000 ha. Với diện tích nhỏ này, muốn trở thành "thiên đường" hay "trung tâm du lịch tầm cỡ thế giới" thì mọi chi tiết nhỏ, mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, kỹ thuật đều phải góp phần vào mục tiêu chung này, trong đó nông nghiệp là một phần của hệ thống giải pháp. Từ đó, bài dự thi đề xuất phương án "Nông nghiệp 5 sao", nhằm đưa ra một hệ thống giải pháp bền vững cho nông nghiệp Côn đảo, đồng thời lấy chính nông nghiệp làm một điểm nhấn nhằm hấp dẫn du khách. Với ý tưởng HÒN ĐẢO TỰ DO, bài dự thi đã kết hợp các ý tưởng về qui hoạch cảnh quan đương đại đảm bảo tính bền vững. Nhóm thực hiện đã vinh dự đạt GIẢI NHẤT trong cuộc thi mang tầm quốc tế này, và một lần nữa khẳng định được vị thế hàng đầu trong thiết kế - qui hoạch cảnh quan tại Việt Nam.


Chia sẻ