Chứng nhận top 10 cuộc thi quốc tế về thiết kế cảnh quan cho sông Hàn - Đà Nẵng

23 tháng 6, 2017
Viện kiến trúc cảnh quan và công ty Belt Collin cùng hợp tác tham gia cuộc thi thiết kế cảnh quan cho sông Hàn - Đà Nẵng


Chia sẻ