Phòng Tổng hợp 22 tháng 11, 2016

Đọc tiếp
Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất làm việc với đối tác là Belt Collins International (HK) Limited (Chi nhánh Hồng Kông) 28 tháng 9, 2016

Trong hai ngày 07 và 08 tháng 9 năm 2016, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất làm việc với đối tác là Belt Collins International (HK) Limited (Chi nhánh Hồng Kông) để triển khai thưc hiện phương án...

Đọc tiếp
CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ NỘI THẤT 21 tháng 5, 2015

Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất gồm 01 Phòng Tổng hợp, 05 Bộ môn và 01 Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ. Viện có đội ngũ giảng viên, chuyên viên, kỹ sư hướng dẫn thực hành có trình độ...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 15 kết quả.
của 2

Tin nổi bật