CV VIỆN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ NỘI THẤT

12 tháng 6, 2017
HỒ SƠ NĂNG LỰC

 

HSƠ NĂNG LC
VIN KIN TRÚC CNH QUAN VÀ THIT KNI THT
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Tên vin
Tên Việt Nam
VIỆN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ THIÊT KẾ NỘI THẤT
Tên viết bằng tiếng nước ngooài:
COLLEGE OF LANDSCAPE ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: CLAID
1.2. Địa ch
Trụ sở chính : Tầng 3 – Tòa nhà T3 – Trường Đại học Lâm nghiệp – Thị trấn
Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội.
Điện thoại : 0432.232.063
Fax : 0433.840.063
Email : Claid.vfu@gmail.com
Website : www.claid.vfu.vn

DOWNLOAD: https://drive.google.com/drive/folders/0B1UO22WMINhAWmtFeXJISlE3dG8?usp=sharing


Chia sẻ