Khai bút xuân Đinh Dậu (2017) của Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất 15 tháng 2, 2017

Trong bầu không khí đầu xuân Năm Mới - xuân Đinh Dậu (2017), được sự cho phép của Trường Đại học Lâm Nghiệp và Viện Kiến trúc Cảnh quan và Nội thất, ngày 16/02/2017, Bộ môn Mỹ Thuật Kết hợp với Liên...

Đọc tiếp
Giới thiệu việc làm cho sinh viên 12 tháng 10, 2016

Căn cứ Thông báo tuyển dụng ngày 06/10/2016 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Ăn Phú, Trường Đại học Lâm nghiệp giới thiệu các thông tin việc làm đến sinh viên như sau:

Đọc tiếp
Thẩm định Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ 28 tháng 9, 2016

Thứ ba ngày 06/ 9/ 2016 buổi họp Hội Đồng Thẩm định Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (mã số: 60.21.04.10) của Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất, Trường Đại học...

Đọc tiếp
Sinh viên Thiết kế có thể tự tìm việc làm 3 tháng 9, 2015

KTĐT - Thiết kế nội thất là ngành học có kiến thức tổng hợp, bao hàm nội dung khá rộng, từ lịch sử, văn hóa, mỹ thuật, kiến trúc… đến khoa học kỹ thuật, công nghệ, vật liệu. Bởi vậy, người học cần có...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO (V/v. tổ chức các khoá đào tạo tin học đồ hoạ) 6 tháng 5, 2015

Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất tổ chức các khoá đào tạo tin học đồ hoạ

Đọc tiếp
Thông báo (V/v. tổ chức các khoá đào tạo Vẽ mỹ thuật) 6 tháng 5, 2015

Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất tổ chức các khoá đào tạo Vẽ mỹ thuật

Đọc tiếp

Tin nổi bật