Thẩm định Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

28 tháng 9, 2016
Thứ ba ngày 06/ 9/ 2016 buổi họp Hội Đồng Thẩm định Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (mã số: 60.21.04.10) của Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất, Trường Đại học...

Hội đồng thẩm định gồm có 05 thành viên  (theo quyết định số: 2435/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng  Trường Đại học Lâm nghiệp):

TT

Họ và tên

Chức vụ/ Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

GS.TS. Lê Thanh

Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chủ tịch

2

TS.HS. Lý Tuấn Trường

Trường Đại học Lâm nghiệp

Thư ký Hội đồng

3

PGS.TS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Phản biện 1

4

TS. Phạm Thị Bích Phượng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

5

PGS.TS. Hàn Tất Ngạn

Công ty cổ phần Tu bổ di tích và kiến trúc cảnh quan

Ủy viên

 

Một số hình ảnh trong Hội đồng thẩm định

Tác giả:  VFU\PTH
Nguồn:  PTH

Chia sẻ

Tin nổi bật