Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019, đợt 1 25 tháng 12, 2018

Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất, trường Đai học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019, đợt 1

Đọc tiếp
TUYỂN SINH 2018 12 tháng 3, 2018

Đọc tiếp
TUYỂN SINH NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN NĂM 2017 4 tháng 7, 2017

Để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, Trường Đại học Lâm nghiệp đi đầu cả nước về định hướng đào tạo ngành Kiến trúc cảnh quan. Năm 2009, trường Đại học lâm nghiệp đã chủ trì hội đồng xây dựng Chương trình Khung cho ngành Kiến trúc cảnh quan, làm cơ sở cho các trường đào tạo trong cả nước về lĩnh vực này. Đến năm 2012, Trường Đại học Lâm nghiệp cũng chính thức triển khai trương trình đào tạo ngành Kiến trúc cảnh quan ở bậc đại học đầu tiên tại Việt Nam.

Đọc tiếp
Tuyển sinh ngành lâm nghiệp đô thị, năm 2017 2 tháng 7, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp là trường đại học đầu tiên trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh đào ngành Lâm nghiệp đô thị ở bậc đại học (2001) và đến nay đã có 18 khóa tốt nghiệp ra trường. Năm 2017, Trường Đại học Lâm nghiệp Tuyển sinh 50 chỉ tiêu sinh viên ngành Lâm nghiệp đô thị. Trong đó tuyển Theo tổ hợp môn thi THPT: Khối A00: Toán, Lý, Hóa; Khối B00: Toán, Hóa học, Sinh học Khối D01: Toán, Văn, Anh; Khối A17: Toán, Lý, Khoa học tự nhiên và Xét học bạ THPT.

Đọc tiếp
Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh cao học ngành Mỹ thuật ứng dụng 8 tháng 12, 2016

Tuyển sinh ngành Mỹ thuật ứng dụng (với các chuyên ngành: Nội thất, Kiến trúc cảnh quan và Lâm nghiệp đô thị), đối tượng là sinh viên đã tốt nghiệp đại học các ngành: Nội thất, Chế biến lâm sản, Lâm nghiệp đô thị... của Trường Đại học Lâm nghiệp và các ngành thuộc nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng ở các trường đại học khác.

Đọc tiếp
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 6 tháng 5, 2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường) trên Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://www.moet.edu.vn và Cổng thông tin Thi và tuyển sinh http://thi.moet.edu.vn của Bộ nhằm tư vấn và giúp thí sinh thuận lợi trong việc tra cứu thông tin dự thi các trường đại học, cao đẳng với ngành nghề đào tạo phù hợp năng lực, nguyện vọng và sở thích. Nội dung thông tin do các trường cung cấp, chịu trách nhiệm về tính chính xác.

Đọc tiếp