Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh cao học ngành Mỹ thuật ứng dụng

8 tháng 12, 2016
Tuyển sinh ngành Mỹ thuật ứng dụng (với các chuyên ngành: Nội thất, Kiến trúc cảnh quan và Lâm nghiệp đô thị), đối tượng là sinh viên đã tốt nghiệp đại học các ngành: Nội thất, Chế biến lâm sản, Lâm nghiệp đô thị... của Trường Đại học Lâm nghiệp và các ngành thuộc nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng ở các trường đại học khác.

Ngày 07 tháng 12 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 5775 /QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Lâm nghiệp đào tạo các chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, trong đó có ngành MỸ THUẬT ỨNG DỤNG.


Chia sẻ