Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

29 tháng 6, 2017

Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất tuyển sinh 04 ngành học bậc đai học hệ chính quy năm 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành và theo phương thức tuyển sinh

TT

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu tuyển sinh

Xét điểm thi THPT

Xét học bạ

6

Thiết kế công nghiệp

52210402

30

18

12

7

Thiết kế nội thất

52210405

49

30

19

20

Kiến trúc cảnh quan

52580110

40

24

16

27

Lâm nghiệp đô thị

52620202

40

24

16

Tổng số

 

159

96

63

 


Chia sẻ