Asset Publisher Asset Publisher

ĐỒ ÁN SINH VIÊN NGÀNH LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ 3 tháng 7, 2017

Đồ án tốt nghiệp là cơ sở để đánh giá kiến thức và kỹ năng của sinh viên Ngành Lâm nghiệp đô thị trước lúc ra trường, cũng như mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp sinh viên ngành Lâm nghiệp đô thị gồm 2 lĩnh vực kiến thức chuyên môn chính: Quy hoach, thiết kế và thi công công cảnh quan, cây xanh; Kỹ thuật nhân giống, Kỹ thuật trồng, duy trì chăm sóc cây cảnh quan.

Đọc tiếp
Bài tập Ứng dụng phần mềm 3Ds.Max và Photoshop trong xây dựng bản vẽ thiết kế cảnh quan 7 tháng 7, 2017

Trong chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp đô thị - Trường đại học lâm nghiệp, ngoài những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu khác, Kỹ năng xây dựng ý tưởng và vẽ thiết kế cảnh quan là một trong những nội dung đánh giá chuẩn đầu ra của sinh viên trước lúc ra trường.

Đọc tiếp

Web Content Display Web Content Display

Lựa chọn một hoặc một vài Bài viết để hiển thị trong portlet này.