Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Bài tập Ứng dụng phần mềm 3Ds.Max và Photoshop trong xây dựng bản vẽ thiết kế cảnh quan

7 tháng 7, 2017
Trong chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp đô thị - Trường đại học lâm nghiệp, ngoài những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu khác, Kỹ năng xây dựng ý tưởng và vẽ thiết kế cảnh quan là một trong những nội dung đánh giá chuẩn đầu ra của sinh viên trước lúc ra trường.

Bài tập Ứng dụng phần mềm 3Ds.Max và Photoshop trong xây dựng bản vẽ thiết kế cảnh quan

BÀI TẬP 3dS.Max

BÀI TẬP PHOTOSHOP

Nguồn: Bộ môn Lâm nghiệp đô thị


Chia sẻ

Web Content Display Web Content Display

Lựa chọn một hoặc một vài Bài viết để hiển thị trong portlet này.