Đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành kiến trúc cảnh quan

22 tháng 7, 2017
Tháng 6 năm 2017, Khoá sinh viên đầu tiên Ngành Kiến trúc cảnh quan, trường Đại học Lâm nghiệp tốt nghiệp ra trường. Kienviet.net xin giới thiệu một số đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành Kiến trúc cảnh quan, Viện kiến trúc cảnh quan và Nội thất, trường Đại học Lâm nghiệp

Đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc cảnh quan, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất, trường Đại học Lâm nghiệp


Chia sẻ