Đại hội Chi bộ Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất nhiệm kỳ 2017 – 2020

9 tháng 10, 2017
Vào hồi 14 giờ, ngày 05/10/2017, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Viện nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hội nghị đã nghe đồng chí Lý Tuấn Trường thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày "Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020" và đồng chí Đặng Văn Hà đọc báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất

Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc, thẳng thắn với những ý kiến đóng góp sâu sắc, xác đáng của các Đảng viên.

Hội nghị diễn ra tốt đẹp và kết thúc vào 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

 

 


Chia sẻ