Hội nghị cán bộ viên chức Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất năm 2018

2 tháng 1, 2019

Vào 14 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2018 tại Phòng Học thuật, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2018. Hội nghị có sự tham gia của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức Viện KTCQ&NT.

Hội nghị diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn với các nội dung sau:

+ Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2019 của Nhà trường;

+ Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của đơn vị;

Qua Hội nghị, các thành viên đã thảo luận, trao đổi về  Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và đề ra phương hướng  nhiệm vụ năm 2019 của toàn Viện đồng thời đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2019 của Nhà trường;

Hội nghị kết thúc vào 17h cùng ngày.

Một số hình ảnh trong Hội nghị

Đoàn Chủ tịch Hội nghị cán bộ viên chức Viện KTCQ&NT 

Đ/c. Nguyễn Văn Diễn - Chủ tịch công đoàn đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu trong Hội nghị

Đ/c. Lý Tuấn Trường - Viện trưởng Viện KTCQ&NT phát biểu tại Hội nghị

Đ/c. Trần Quang Bảo - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Các CBVC, LĐHĐ tham gia Hội nghị

 

 

 


Chia sẻ