KÝ KẾT CÁC BẢN GHI GIỮA ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

18 tháng 3, 2019
Trong chuỗi hành trình của Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất đi ký các Biên bản ghi nhớ hợp tác “Nghiên cứu, đào tạo và tuyển dụng lao động trong lĩnh vực Kiến trúc và Nội thất” với các Công ty, doanh nghiệp và nhà tuyển dụng lao động, nhằm tạo cầu nối giữa đơn vị đào tạo và các Công ty, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động để có tiếng nói chung đem lại lợi ích cho cả hai bên

* Đơn vị đào tạo: hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực Kiến trúc và Nội thất; hỗ trợ công tác tuyển dụng lao động thuộc lĩnh vực Kiến trúc và Nội thất.

* Công ty, doanh nghiệp và nhà tuyển dụng lao động: tiếp nhận cán bộ và sinh viên tham quan và thực tập tại Công ty, doanh nghiệp và nhà tuyển dụng lao động.

Kết quả thực hiện hai bên đã ký "Biên bản ghi nhớ hợp tác", qua đó tăng cường các mối quan hệ, đoàn kết gắn bó và hướng đến phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển Kinh tế - xã hội, con người Việt Nam ngày nay./.

Ký kết bản ghi nhớ giữa Viện KTCQ&Nội thất với Công ty CP Luxxy Việt Nam

Ký kết bản ghi nhớ giữa Viện KTCQ&Nội thất với Công ty CP xây dựng và Nội thất Hoàn cầu

 

nguồn: Nguyễn Văn Diễn, Phòng Tổng hợp - Viện KTCQ&NT


Chia sẻ