Thông báo tổ chức Workshop H.A.U của Khoa Quy hoạch đô thị và Nông thôn của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

27 tháng 9, 2017
Đề tài: “Tái thiết không gian bị chuyển đổi trong Đô Thị” Địa điểm thiết kế: Tuyến phố Phùng Hưng (đoạn từ Ga Long Biên - Nút giao phố Phùng Hưng với đường Trần Phú) Đối tượng tham gia: Sinh viên các trường đại học đào tạo chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Đô thị và Cảnh quan trên địa bàn Hà Nội.

Thông tin liên h:

Để thành lập nhóm và tổ chức có hệ thống từ Viện KTCQ&NT, các em liên lạc trực tiếp với thầy Phạm Anh Tuấn: SĐT 098.3456.898_P202_Nhà T3_Viện KTCQ&NT

Lịch trình WS cong bố xem tại đây


Chia sẻ