Hưởng ứng Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi - 2019

19 tháng 3, 2019

Sáng ngày 19/3/2019, Hưởng ứng Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi - 2019 tại trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Kiến trúc cảnh quan và nội thất đã tham gia buổi lễ với sự góp của ban lãnh đạo Viện, toàn thể cán bộ viên chức cùng các em sinh viên trong Viện.

Một số hình ảnh


Chia sẻ