THỰC TẬP 2 GIỚI THIỆU NGÀNH NGHỀ, NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT

21 tháng 6, 2018

Thực tập là học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo các ngành học Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất hiện nay, giúp sinh viên có kiến thức thực tế, vận dụng lý thuyết đã học vào giải quyết vấn đề thực tế. Nằm trong chương trình đó, từ ngày 11-16/6/2018, sinh viên K60 và K61 ngành Thiết kế nội thất đã đi thực tập tham quan kiến tập tại các Công ty thiết kế nội thất và đồ gỗ. Trong chương trình đào tạo, Ngành thiết kế nội thất có 8 tuần thực tập, được chia làm 3 đợt, đây là đợt thực tập thứ 2 của sinh viên với nội dung giới thiệu ngành nghề. Mục đích thực tập 2 giúp sinh viên tìm hiểu hoạt động thực tiễn ngành Thiết kế nội thất, những yêu cầu chuyên môn của ngành học trong sự phát triển kinh tế xã hội đất nước từ đó giúp các em sinh viên định hướng rõ mục đích động cơ học tập, đam mê nghề nghiệp.

Trong đợt thực tập này, các em sinh viên đã được các công ty đón tiếp nhiệt tình, đã tận mắt thấy được hoạt động thực tế của công ty, máy móc thiết bị sản xuất, được tham gia thực hành trải nghiệm. Đặc biệt các em sinh viên nhận được những lời tâm huyết từ các doanh nghiệp về yêu cầu nghề nghiệp, kiến thức, kỹ năng cần có để tự tin bước vào công việc Thiết kế nội thất và Thiết kế sản phẩm. Qua đợt thực tập sinh viên định hướng rõ kế hoạch học tập trong năm tiếp theo, chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội. Sau đợt thực tập, sinh viên cũng nhận được sự chào đón tiếp nhận trong đợt thực tập tiếp theo và tuyển dụng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường từ các doanh nghiệp.

Một số hình ảnh thực tập

Trao đổi với Giám đốc, Ban lãnh đạo và tham quan Công ty TNHH Trang trí Nội thất Bùi Gia

Làm việc với Ban lãnh đạo và tham quan Công ty Cổ phần Nội thất NHK

Nguồn: Bộ môn Nội thất, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất


Chia sẻ