HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SINH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆN KTCQ VÀ CÂY XANH ĐÔ THỊ

21 tháng 6, 2018

Hoạt động đào tào, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm của Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị. Nằm trong nhiệm vụ đó, trong năm 2017-2018 Viện đã đón 02 lượt Thực tập sinh nước ngoài từ Serbia và Ba lan đến thực tập. Đây là cơ hội tốt để giáo viên, sinh viên trong Viện trao đổi học thuật, văn hóa với bạn bè quốc tế. Hai bên đã tổ chức nhiều buổi trao đổi học thuật về Thiết kế nội thất, Thiết kế kiến trúc cảnh quan và Văn hóa thông qua các chuyên đề nghiên cứu. Đặc biệt trong thời gian ở Việt Nam, các Thực tập sinh quốc tế giúp cán bộ giáo viên và sinh viên trong Viện nâng cao trình độ ngoại ngữ tiếng Anh. Viện đã giúp các Thực tập sinh quốc tế có cơ hội trải nghiệm thực tế Việt Nam, tìm hiểu về chuyên môn học thuật, văn hóa, cuộc sống, cảnh đẹp của Việt Nam. Sự hợp tác trao đổi sinh viên Quốc tế đã khẳng định uy tín của Viện KTCQ và Nội thất nói riêng và trường ĐHLN nói chung, giúp sự phát triển vững mạnh của Viện, của Trường trong sự hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh hoạt động của Thực tập sinh Quốc tế tại Viện Kiến trúc cảnh quan và cây xanh đô thị

Chụp ảnh lưu niệm với cán bộ giáo viên trong Viện

Trao đổi học thuật chuyên môn

Cùng với Giáo viên trong Viện đi thực tế tại nhà máy, chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên

Tìm hiểu thực tế về chuyên môn và Văn hóa Việt Nam


Chia sẻ