Hội nghị cán bộ viên chức Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất năm 2017

3 tháng 1, 2018

Vào 14 giờ ngày 02 tháng 01 năm 2018 tại Phòng Học thuật, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2017. Hội nghị có sự tham gia của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức Viện KTCQ&NT.

Hội nghị diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn với các nội dung sau:

+ Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2018 của Nhà trường;

+ Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của đơn vị;

+ Góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

Qua Hội nghị, các thành viên đã thảo luận, trao đổi về  Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và đề ra phương hướng  nhiệm vụ năm 2018 của toàn Viện đồng thời đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2018 của Nhà trường cũng như có đóng góp ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

Hội nghị kết thúc vào 17h cùng ngày.

Một số hình ảnh trong Hội nghị

Đoàn Chủ tịch Hội nghị cán bộ viên chức Viện KTCQ&NT 

Đ/c. Nguyễn Văn Diễn - Chủ tịch công đoàn đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu trong Hội nghị

Đ/c. Lý Tuấn Trường - Viện trưởng Viện KTCQ&NT phát biểu tại Hội nghị

Các CBVC, LĐHĐ tham gia Hội nghị

 


Chia sẻ