Họp triển khai công tác tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp đô thị, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất

16 tháng 5, 2018

Cuộc họp diễn ra vào 14h00 ngày 15 tháng 5 năm 2018 dưới sự chủ trì của PSG.TS. Trần Quang Bảo - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể các thành viên trog Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách của Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất theo Quyết định số 868/QĐ- ĐHLN-TCCB ngày 27/4/2018

Một số hình ảnh trong buổi họp


Chia sẻ