Hội nghị cán bộ viên chức Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất 2016

3 tháng 1, 2017

Vào 14 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2016 tại Phòng Học thuật, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2016. Hội nghị có sự tham gia của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức Viện KTCQ&NT.

Hội nghị diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn với các nội dung sau:

+ Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2017 của Nhà trường;

+ Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của đơn vị;

+ Góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

Qua Hội nghị, các thành viên đã thảo luận, trao đổi về  Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 và đề ra phương hướng  nhiệm vụ năm 2017 của toàn Viện đồng thời đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2017 của Nhà trường cũng như có đóng góp ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

Hội nghị kết thúc vào 17h cùng ngày.

Một số hình ảnh trong Hội nghị

Đoàn Chủ tịch Hội nghị cán bộ viên chức Viện KTCQ&NT 

Một số hình ảnh trong Hội nghị


Chia sẻ