Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019, đợt 1

25 tháng 12, 2018
Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị, trường Đai học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019, đợt 1


Chia sẻ

TIN TỨC CẬP NHẬT

Article Summary Article Summary

Article Summary Article Summary

Kiến trúc cảnh quan, vấn đề thiết yếu trong ngành xây dựng hiện nay Tin nội bộ 24/03/2019 18:00
Kiến trúc Cảnh quan là lĩnh vực chuyên môn khoa học tổng hợp ứng dụng các nguyên lý về khoa học và nghệ thuật, liên quan đến nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau như quy hoạch không gian, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc công trình, điêu khắc, hội họa,… để giải quyết những vấn đề như sắp đặt không gian nghỉ ngơi – giải trí