Giới thiệu Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị

8 tháng 1, 2019

1. GIỚI THIỆU CHUNG

    Theo chiến lược phát triển chung của Trường Đại học Lâm nghiệp và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hướng tới thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp thành Học viện Lâm nghiệp. Vì thế, nhà trường đã định hướng và xây dựng lộ trình thành lập các Viện trong trường, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất (Viện KTCQ&NT) trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 5725/QĐ-BNN-TCCB, ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở sắp xếp tổ chức các cán bộ từ Bộ môn Công nghệ đồ mộc và thiết kế nội thất thuộc Khoa Chế biến Lâm sản (nay là Viện Công nghiệp gỗ) và Bộ môn Lâm nghiệp đô thị thuộc Khoa Lâm học. Tạo nên hướng phát triển mới của Nhà trường và phù hợp với sự phát triển chung của xã hội ngày nay.

    Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. KTCQ&NT là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

    Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất gồm 01 Phòng Tổng hợp, 04 Bộ môn và 01 Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ, tổng số cán bộ tham gia đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ gồm: 41 người, trong đó: 01 Giáo sư, 04 Phó Giáo sư, 13 Tiến sĩ, 18 Thạc sĩ và 10 Kỹ sư/Cử nhân. Ngoài ra, Viện còn liên kết, hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Đội ngũ cán bộ viên chức của Viện KTCQ&NT đã và đang được đào tạo các khóa chính quy, khóa bồi dưỡng ngắn hạn ở các nước phát triển trên thế giới: Úc, Đức, Bỉ, Nhật Bản và Trung Quốc.

    Viện KTCQ&NT là Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Thiết kế nội ngoại thất, Kiến trúc cảnh quan đô thị, Xây dựng và quy hoạch các công trình cây xanh và lâm viên đô thị. Nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên theo học tại Viện KTCQ&NT được đào tạo những kiến thức chuyên ngành về lý thuyết, thực hành và các đồ án thiết kế trong lĩnh vực đào tạo của Viện. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo của người học, Viện luôn luôn hướng tới lấy người học làm trung tâm, tạo động lực học tập, nghiên cứu cho nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên say mê học tập, sáng tạo, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

2. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

2.1. Hoạt động đào tạo:

    Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị đang đào tạo đại học gồm 4 ngành: Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Kiến trúc cảnh quản, Lâm nghiệp đô thị. Ngoài ra, đội ngũ giảng viên của Viện tham gia đào tạo các thạc sĩ ngành Công nghệ Chế biến lâm sản (Viện Công nghiệp gỗ), Lâm học (Khoa Lâm học), đào tạo tiến sĩ các ngành Kỹ thuật Chế biến lâm sản (Viện Công nghiệp gỗ) và ngành Lâm sinh (Khoa Lâm học). Hiện nay, đã đạo tạo được khoảng 2.000 sinh viên và sinh viên đang theo học hiện tại 1.000 sinh viên ở các ngành học thuộc Viện quản lý. Sinh viên được đào tạo tại các ngành học của Viện làm việc ở khắp 3 miền của tổ quốc và nước ngoài với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn về lĩnh vực thiết kế nội ngoại thất, kiến trúc cảnh quan, xây dựng và quy hoạch đô thị, cây xanh đô thị, …

2.1.1. Ngành Kiến trúc cảnh quan (Mã ngành: 7580102): 151 tín chỉ

2.1.2. Ngành Lâm nghiệp đô thị (Mã ngành: 7620202): 132 tín chỉ

2.2. Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ

Trong những năm qua, các cán bộ giảng viên và các nhà khoa học trong Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất đã tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học và cũng đã đạt được nhiều thành tích, cụ thể:

    * Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước:

    - Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis D.Don) để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà nông thôn (2014-2015). Mã số: KC.07/11-15. Tham gia: TS.HS. Lý Tuấn Trường (CTV), ThS. Nguyễn Văn Diễn (CTV).

    - Nghiên cứu Thiết kế khu vườn trồng thử nghiệm tập đoàn cây bản địa đặc trưng các vùng miền trong cả nước tại Rừng quốc gia Đền Hùng – Tỉnh Phú Thọ (2011-2012). Tham gia: TS. Đặng Văn Hà (Chủ trì đề tài nhánh).

    * Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Thành phố và tương đương:

    - Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván lạng từ gỗ rừng trồng mọc nhanh (2008 – 2010). Tham gia: : PGS.TS. Trần Văn Chứ (Chủ trì), TS.HS. Lý Tuấn Trường (Thư ký), ThS. Nguyễn Văn Diễn (CTV).

    - Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván rơm dùng trong xây dựng và đồ mộc (2010 – 2011). Tham gia: ThS. Nguyễn Văn Diễn (CTV).

    - Nghiên cứu nâng cao chất lượng ván sàn từ gỗ Keo lai và Mỡ bằng kỹ thuật xử lý Nano SiO2 (2011 – 2012). Tham gia: PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết (Chủ trì), ThS. Nguyễn Văn Diễn (CTV).

    - Nghiên cứu cấu tạo, tính chất vật lý, cơ học của cây Tống quá sủ (Alnus nepalensis D. Don) và định hướng sử dụng trong công nghiệp chế biến gỗ (2011 – 2013). Tham gia: ThS. Nguyễn Văn Diễn (Thư ký).

    - Nghiên cứu công nghệ sản xuất các loại gỗ ghép khối được xử lý biến tính dùng trong xây dựng (2011 – 2013). Tham gia: ThS. Nguyễn Văn Diễn (Thư ký), TS.HS. Lý Tuấn Trường (CTV).

    - Xây dựng báo cáo tình hình tác động môi trường lĩnh vực sản xuất đồ gỗ (2013). Tham gia: TS.HS. Lý Tuấn Trường (Thư ký), ThS. Nguyễn Văn Diễn (CTV).

    - Hoàn thiện công nghệ sản xuất tám Composite xi măng-bột giấy lõi thép sử dụng trong xâu dựng. Tham gia: TS.HS. Lý Tuấn Trường (CTV), ThS. Nguyễn Văn Diễn (CTV).

    - Nghiên cứu tôn tạo kiến trúc cảnh quan gắn với nhiệm vụ mở rộng tham quan tại Khu Di tích K9, Ba Vì, Hà Nội (2015-2016). Tham gia: TS. Đặng Văn Hà (CTV).

    - Thiết kế cải tạo, chỉnh trang hệ thống vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố - Thị xã Sơn Tây – Hà Nội phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (2009). Tham gia: TS. Đặng Văn Hà (CTV).

   - Các giải pháp quản lý và phát triển cây xanh Thành phố Hà Nội 2030 (2015-2016). Tham gia: TS.KTS. Phạm Anh Tuấn (Chủ trì), ThS. Nguyễn Văn Ơn (Thư ký), TS. Đặng Văn Hà (CTV), TS. Nguyễn Thị Yến (CTV), ThS. Lê Khánh Ly (CTV)

    - Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường trong chế biến lâm sản (2010-2011). Tham gia: TS. Nguyễn Thị Hương Giang (CTV).

    - Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Nano để nâng cao chất lượng ván lạng (2012-2013). Tham gia: TS. Nguyễn Thị Hương Giang (CTV).

   * Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

    - Nghiên cứu thiết kế, chế tác tranh phù điêu cách điệu chuyển thể từ tranh, ảnh truyền thống Trường Đại học Lâm nghiệp (2014). Tham gia: TS.HS. Lý Tuấn Trường (Chủ trì).

    - Đánh giá hiện trạng và đề xuất quy hoạch thiết kế cảnh quan khuôn viên Trường Đại học Lâm nghiệp (2008-2009). Tham gia: TS. Đặng Văn Hà (Chủ trì).

    - Nghiên cứu xây dựng sa bàn Trường Đại học Lâm nghiệp – tỷ lệ 1/1000 (2014). Tham gia: TS. Đặng Văn Hà (Chủ trì), TS. Phạm Anh Tuấn (CTV), ThS. HS. Nguyễn Trọng Thưởng (CTV).

    - Xây dựng sổ tay tra cứu các loại hoa thảo ứng dụng trong Kiến trúc cảnh quan tại thành phố Đà Lạt (2013-2014). Tham gia: TS. Nguyễn Thị Yến (Chủ trì, TS.KTS. Phạm Anh Tuấn (CTV), ThS. Chu Mạnh Hùng (CTV).

    - Phân tích, đánh giá các giải pháp biến tính gỗ bằng xử lý nhiệt và khả năng áp dụng tại Việt Nam (2012). Tham gia: ThS. Nguyễn Văn Diễn (Chủ trì).

    - Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý thuỷ - nhiệt đến tính chất vật lý của gỗ Bạch đàn (Eucalyptus urophylla S.T. Blake) (2013). Tham gia: ThS. Nguyễn Văn Diễn (Chủ trì).

    - Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ép lớp từ luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D.Z.Li, 1988) cán phẳng làm nguyên liệu dùng trong nội thất (2011-2012). Tham gia: TS. Nguyễn Thị Hương Giang (Chủ trì).

    - Tìm hiểu về đồ mộc xanh và các thành tựu trong lĩnh vực đó (2011). Tham gia: TS. Nguyễn Thị Hương Giang (Chủ trì).

    - Nghiên cứu xây dựng sa bàn mô hình Trường Đại học Lâm nghiệp – tỷ lệ 1/500 (2014). Tham gia: ThS. Nguyễn Trọng Thưởng (Chủ trì).

    - Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống cây xanh khuôn viên Trường Đại học Lâm Nghiệp (2010). Tham gia: TS. Nguyễn Thị Yến (Chủ trì).

    - Xây dựng sổ tay tra cứu các loài hoa thảo ứng dụng trong Kiến trúc Cảnh quan tại thành phố Đà Lạt (2014). Tham gia: TS. Nguyễn Thị Yến (Chủ trì).

    - Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống cây xanh khuôn viên Trường Đại học Lâm Nghiệp (2010). Tham gia: ThS. Chu Mạnh Hùng (Chủ trì).

3. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA VIỆN

    Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất có đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội, phòng vẽ mỹ thuật, phòng máy tính và vườn ươm,… Các trang thiết bị hiện đại và nhiều chủng loại phục vụ cho việc đào tạo, nghiên cứu và thực hiện các dự án, để tài và chuyển giao công nghệ. Thu hút nhiều giảng viên, sinh viên say mê nghiên cứu, sáng tác các sản phẩm nghệ thuật, xây dựng và quy hoạch các công trình cảnh quan đô thị, tạo tiền đề phát triển vững chắc của Viện và Nhà trường đứng đầu trong cả nước về lĩnh vực Lâm nghiệp.

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

    Tập trung công tác tổ chức, bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch cán bộ đầu đàn có chuyên môn sâu thông qua sự chỉ đạo của Chi bộ và Ban lãnh đạo Viện. Tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy sức trẻ, sáng tạo của đội ngũ cán bộ viên chức trong đơn vị.

    Mở rộng quy mô đào tạo, tập trung mọi nguồn lực, cơ sở vật chất để đáp ứng được yêu cầu đào tạo và nhu cầu xã hội ngày càng cao, hàng năm thu hút từ 1000 - 1500 sinh viên. Trong năm 2015 sẽ tuyển sinh sinh viên ngành Thiết kế công nghiệp, mở đào tạo thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng và những năm tiếp theo mở các ngành đào tạo tiến sĩ, các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao.

    Rà soát chương trình đào tạo cho phù hợp về thời lượng lý thuyết và thực hành đáp ứng nhu cầu xã hội, biên soạn các bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo của các môn học và phát triển hướng nghiên cứu và chuyển giao trong nước và trên thế giới.

    Mở rộng hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng nguồn lực ở trong nước và các tổ chức đào tạo, khoa học quốc tế để đào tạo giảng viên và sinh viên. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực trọng điểm, thế mạnh của Viện hiện nay.

    Xây dựng các trung tâm đào tạo ngắn hạn, các bộ phận tư vấn và chuyển giao công nghệ trọng điểm thuộc lĩnh vực chuyên môn Viện quản lý.

    Xây dựng các xưởng sản xuất các sản phẩm chế tác, đồ mỹ nghệ, các khu vườn ươm cây cảnh quan và cây xanh đô thị.

    Triển khai thực hiện các dự án, đề tài, các công trình Thiết kế nội ngoại thất, Kiến trúc cảnh quan và Quy hoạch cây xanh đô thị. Thu hút lao động trí tuệ, sáng tạo của đội ngũ cán bộ viên chức và sinh viên, nâng cao năng lực chuyên môn và thu nhập cho đội ngũ cán bộ viên chức của Viện.


Chia sẻ

TIN TỨC CẬP NHẬT

Article Summary Article Summary

Article Summary Article Summary

Kiến trúc cảnh quan, vấn đề thiết yếu trong ngành xây dựng hiện nay Tin nội bộ 24/03/2019 18:00
Kiến trúc Cảnh quan là lĩnh vực chuyên môn khoa học tổng hợp ứng dụng các nguyên lý về khoa học và nghệ thuật, liên quan đến nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau như quy hoạch không gian, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc công trình, điêu khắc, hội họa,… để giải quyết những vấn đề như sắp đặt không gian nghỉ ngơi – giải trí