Thông tin buổi sinh hoạt học thuật về Smart City

9 tháng 6, 2017

Tên sinh hoạt học thuật: Smart City;

Thời gian: 9h30 sáng chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2017;

Địa điểm: Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp;

Người trình bày: TS.KTS. Phó Đức Tùng


Chia sẻ

TIN TỨC CẬP NHẬT

Youtube Youtube

Article Summary Article Summary

Article Summary Article Summary

Đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành kiến trúc cảnh quan TIN TỨC 22/07/2017 08:00
Tháng 6 năm 2017, Khoá sinh viên đầu tiên Ngành Kiến trúc cảnh quan, trường Đại học Lâm nghiệp tốt nghiệp ra trường. Kienviet.net xin giới thiệu một số đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành Kiến trúc cảnh quan, Viện kiến trúc cảnh quan và Nội thất, trường Đại học Lâm nghiệp