Thông tin buổi sinh hoạt học thuật về Smart City

9 tháng 6, 2017

Tên sinh hoạt học thuật: Smart City;

Thời gian: 9h30 sáng chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2017;

Địa điểm: Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp;

Người trình bày: TS.KTS. Phó Đức Tùng


Chia sẻ

TIN TỨC CẬP NHẬT

Youtube Youtube

Article Summary Article Summary