Toạ đàm về “Đô thị thông minh - Smart City”

13 tháng 6, 2017
Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, sáng ngày 11/6/2017, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất (CLAID), Bộ môn Kiến trúc cảnh quan đã tổ chức thành công buổi toạ đàm...

Chi tiết xem tại đây


Chia sẻ

TIN TỨC CẬP NHẬT

Youtube Youtube

Article Summary Article Summary