Công Ty Cổ Phần Giao Thông, Môi Trường và Đô Thị Chí Linh

29 tháng 5, 2017
Công ty cổ phần giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh. Địa chỉ Số 4, Thái Học 2 - Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương. Hiện Công ty tôi đang có nhu cầu tuyển dụng 01 kỹ sư chuyên ngành Lâm nghiệp - đô thị hoặc Kiến trúc - cảnh quan. (có thông báo tuyển dụng gửi kèm theo) Chúng tôi đã cử cán bộ đến trao đổi với Ban xúc tiến tuyển sinh và tư vấn việc làm của nhà trường và được biết trường có đào tạo sinh viên chuyên ngành Lâm nghiệp - đô thị và Kiến trúc - cảnh quan, đồng thời nhà trường cũng hỗ trợ bên Công ty thông báo tin tuyển dụng đến các sinh viên và cựu sinh viên trong trường. Chúng tôi mong Nhà trường hỗ trợ Công ty chúng tôi thông báo tuyển dụng và thu hồ sợ với các sinh viên tốt nghiệp tại nhà trường có nhu cầu làm việc tại Công ty chúng tôi.

Công ty cổ phần giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh.
Địa chỉ Số 4, Thái Học 2 - Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương.
Hiện Công ty tôi đang có nhu cầu tuyển dụng 01 kỹ sư chuyên ngành Lâm nghiệp - đô thị hoặc Kiến trúc - cảnh quan. (có thông báo tuyển dụng gửi kèm theo)
Chúng tôi đã cử cán bộ đến trao đổi với  Ban xúc tiến tuyển sinh và tư vấn việc làm của nhà trường và được biết trường có đào tạo sinh viên chuyên ngành  Lâm nghiệp - đô thị và Kiến trúc - cảnh quan, đồng thời nhà trường cũng hỗ trợ bên Công ty  thông báo  tin tuyển dụng đến các sinh viên và cựu sinh viên trong trường.
Chúng tôi mong Nhà trường hỗ trợ Công ty chúng tôi thông báo tuyển dụng và thu hồ sợ với các sinh viên tốt nghiệp tại nhà trường có nhu cầu làm việc tại Công ty chúng tôi.


Chia sẻ