Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Thủ đô tuyển dụng

9 tháng 9, 2017

Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Thủ đô cần tuyển 02 Kỹ sư Lâm nghiệp đô thị hoặc Kiến trúc cảnh quan

Lương theo thỏa thuận

Liên hệ: Anh Sơn. SĐT: 0983753456 hoặc Ông Phạm Hoàng Phi: 0913450683

Đ/c công ty: Số 98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội


Chia sẻ