Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019 25 tháng 7, 2019

Thực hiện theo quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019, trong 02 ngày 24 - 25/7/2019, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019.

Đọc tiếp
Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng GSCS Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019 21 tháng 7, 2019

Theo quy định của Hội đồng giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Lâm nghiệp công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng GSCS Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019

Đọc tiếp