Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019

19 tháng 6, 2019

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019

- Hướng dẫn coi thi THPT quốc gia năm 2019

- Danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

- Lịch xe đưa đón cán bộ coi thi


Chia sẻ