CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH VNUF - 2019

12 tháng 3, 2019

Chương trình " Chuyên gia của bạn - Trực tiếp trên VOV1

Tư vấn tuyển sinh vào trường Đại học Lâm nghiệp và cơ hội việc làm- Khách mời: Phó Giáo sư – Tiến sĩ Cao Quốc An, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp và ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bất động sản Hải Phát Land, thuộc Tập đoàn Hải Phát.

Chương trình tư vấn tuyển sinh số 01/2019 - Tổng hợp quy chế xét tuyển và 32 ngành nghề Đại học Lâm nghiệp

Chương trình tư vấn tuyển sinh số 02/2019 - Hoạt động đoàn hội và đời sống sinh viên

Chương trình Tư vấn tuyển sinh số 03/2019 - Tư vấn Khoa Cơ điện và Công trình và khoa Lâm học

Chương trình tư vấn tuyển sinh số 04/2019

Chương trình tư vấn tuyển sinh số 05/2019

Giới thiệu Trường Đại học Lâm nghiệp


Chia sẻ